Donaties zijn welkom op
NL76 TRIO 0197 7725 52
tnv Stichting Luchttunnel, Haarlem

Stichting spreekt in n.a.v. Rapport Commissie Oeververbindingen

Op 6 oktober 2020 werd een online inspraakavond gehouden n.a.v. het eindrapport 'Genereus verbonden' van de commissie D’Hooghe. Fons Alkemade kon hier een paar minuten inspreken namens de Stichting.

Dit was zijn verhaal:

"Goedenavond,

Ik spreek namens de Stichting Luchttunnel. Wij pleiten al jaren voor een hoge brug, de FLIJover genaamd, met een lange IJ. Het liefst zouden wij deze brug nabij het Centraal Station gerealiseerd zien.

We zijn blij dat de commissie heeft gekozen voor bruggen. Maar we willen graag ingaan op het ontwerp van die bruggen.

In het rapport zien wij alleen lage bruggen.

  • Wij pleiten dus voor een hoge brug. De FLIJover is een transparante buis, waarin het niet regent en waait. Deze brug is op het hoogste punt niet 12 meter maar minstens 30 meter hoog. Fietsers worden geholpen om over de brug heen te komen met behulp van rolpaden. De commissie denkt dat fietsers niet willen afstappen voor een brug. Is dat onderzocht?
  • Lage bruggen hebben een klep die regelmatig open zal moeten voor de scheepvaart. Dan moeten de fietsers – die graag willen doorgaan – toch afstappen en wachten. Bij een hoge brug als de FLIJover is daar geen sprake van.
  • Voor de FLIJover hoeven geen nevengeulen, aanlegplekken etc. aangelegd worden; het zou interessant zijn te onderzoeken wat dat aan kosten bespaart.
  • De FLIJover accentueert de weidsheid van het IJ
  • Met een hoge iconische brug kan Amsterdam ook een statement maken, een nieuw modern en innovatief symbool voor de stad neerzetten.
  • Wij vragen de gemeente ook eens een vergelijkend onderzoek te laten doen naar lage en hoge bruggen: technische haalbaarheid, kosten, maar ook de toegevoegde waarde wat betreft inkomsten door toerisme en marketing. Daarbij kan ook onderzocht worden of het niet beter is om toekomstige ov-verbindingen door tunnels te laten rijden. Het lijkt ons dat voor bruggen voor langzaam verkeer andere constructie-eisen gelden dan voor bruggen waarover ook zware trams moeten rijden. 

Dan nog een opmerking over de door de adviescommissie genoemde Binnenring voor fietsers: Zo’n ringweg voor fietsers klinkt in een rapport misschien aardig maar in de praktijk zal hij én nooit volledig gerealiseerd kunnen worden (her en der zullen toch hindernissen aanwezig blijven op deze route) en voor een deel van de fietsers zal de Binnenring niet functioneel zijn. Amsterdam is een plek waar fietsers op veel plekken goed kunnen fietsen en die steeds autoluwer wordt. Fietsers zullen niet gaan besluiten de ring te nemen in plaats van een route die min of meer direct van A naar B gaat."

De hele inspraakavond (waarin Fons te zien is vanaf ongeveer 1:58:30) is hier terug te zien.